Disclaimer

Het gebruik van de Eurekaweek website komt met een aantal voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van de site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende.

Informatie op de website

Aan de samenstelling van de informatie op deze website wordt de uiterste zorg besteed en wij streven ernaar de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt regelmatig door de universiteit herzien. Desondanks kunnen aan de geplaatste informatie geen rechten worden ontleend.

Schade door gebruik van website

De Eurekaweek is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van informatie op de Eurekaweek website.

Externe links

De website bevat een aantal externe links. Deze links worden aangeboden als service aan de bezoekers van de site. De Eurekaweek kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de pagina’s van derden, voor de bescherming van de privacy van deze websites, voor de diensten die erop worden aangeboden of voor de schade of het verlies veroorzaakt door het gebruik van de externe links.

Copyright

De inhoud van de webpagina’s van de Eurekaweek en het logo van de Eurekaweek zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht behoort toe aan de Eurekaweek. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eurekaweek.