Goed Doel

Elk jaar kiest de Eurekaweek een goed doel dat we tijdens de Eurekaweek zullen steunen. Voor de Eurekaweek 2022 hebben we geld ingezameld voor MIND. MIND streeft naar een samenleving waarin we psychische gezondheid koesteren, erin investeren en er alles aan doen om onnodig psychisch lijden te voorkomen. Iedereen die hoe of in de toekomst te maken krijgt met psychisch lijden kan rekenen op begrip, steun en goede zorg. Alle donaties worden gebruikt om deze mentaal MINDgezonde samenleving te realiseren.