Multiculturele verenigingen

Multiculturele verenigingen van de Erasmus Universiteit representeren de diversiteit onder studenten in Rotterdam. Iedere student van de Erasmus Universiteit die geïnteresseerd is in een zekere cultuur of identiteit is welkom om lid te worden van de vereniging of om te participeren in de activiteiten.